BufferBuffer

Buffer

כלי מעולה לניהול מספר רשתות חברתיות במקביל. מאפשר לך לתכנן לו"ז פרסום של פוסטים שונים מראש ולהעלות פרסום כלשהו בפעם אחת ישירות לכל הרשתות החברתיות שלך.

Comments are closed.

Buffer

כלי מעולה לניהול מספר רשתות חברתיות במקביל. מאפשר לך לתכנן לו"ז פרסום של פוסטים שונים מראש ולהעלות פרסום כלשהו בפעם אחת ישירות לכל הרשתות החברתיות שלך.

Comments are closed.