Testimonial

Testimonial

העבודה עם Gaia קידמה את הפרויקט והמוצר שלנו לניהול נכון ומיקוד שיווקי. למדנו את היתרונות והחסרונות בשווקי המטרה הפוטנציאלים שלנו, ומה הדרכים הטובות ביותר לחדור אליהם. קיבלנו ואנחנו עדין מקבלים הדרכה וסיוע מתמשכים לאורך כל התקופה. בנוסף כעת יש לנו תחושה חזקה של מציאות ואמונה משותפת בתהליך שככל שאנחנו מתקדמים אני מתקדמים לכיוון הצלחה.

רן הירש, מייסד, Eco Tap