Buffer

כלי מעולה לניהול מספר רשתות חברתיות במקביל. מאפשר לך לתכנן לו"ז פרסום של פוסטים שונים מראש ולהעלות פרסום כלשהו בפעם אחת ישירות לכל הרשתות החברתיות שלך.