SharedCount

רוצה לראות כיצד התוכן ( או כל מידע אחר) שלך התפשט ברחבי הרשת? SharedCount מיועד לאתרים שאינם מציגי לחצן שיתוף מדיה חברתית, כל שעלייך לעשות הוא רק להדביק את הכתובת או להשתמש במרכז השליטה של SharedCount ולייצא דו"ח מהיר.