Fund Raising: CellMining companies raised $ 5 million to improve your network

גיוס: CellMining הישראלית מגייסת 5 מיליון דולר לשיפור הרשת הסלולרית שלכם

פתרונותיה של CellMining מאפשרים למפעילי רשת ומפעילים וירטואלים לתרגם את השיפורים בביצועי הרשת לחיסכון בעלויות תפעול ושיפור משמעותי בחווית השימוש של המנויים

חברת CellMining הישראלית, המספקת פתרונות לאיתור ותיקון בעיות תקשורת ברשת הסלולרית, הודיעה על השלמת סבב גיוס A בהיקף של 5 מיליון דולר. החברה מציעה פתרונות לאופטימיזצית רשתות סלולאריות המבוססים על ניתוח חויית שימוש המנויים, בעזרת פתרון ה-SON – Self Organzing Networks שלה. סבב הגיוס, אשר התבצע בהובלת קרן לאזארוס ישראל, יסייע לחברה להתרחב לשווקים חדשים תוך המשך פיתוח הטכנולוגיה המתמקדת בהתנהגות המנויים.