Prezi

כלי המאפשר ליצור מצגות אינטראקטיביות ללא שימוש בשקופית או אפקטים זולים, הרעיון של Prezi  זה שהוא נותן לכם משטח עבודה ענק (קנבס) שעליו אתם מתחילים למקם את הפריטים ובאמצעות תנועה יוצרים את המעבר בין הפריטים, התנועה מאפשרת לכם לצלול לתוך הפריטים ולהסתיר בתוכם פריטים נוספים ולבצע עליהם צלילה נוספת, ומעבר חלק בין פריט לפריט ויצירת חיבור ו story board  למצגת שלכם.