Gaia ליוותה את Tvinci במשך 6 החודשים האחרונים. הצוות שלהם היה מעורב בכל תהליכי היסוד הפנימיים של Tvinci, ותורמים תרומה משמעותית הן בהיבטים אסטרטגיים וטקטיים

עידו ויזנברג, מייסד וסמנכ"ל פיתוח עסקי, Tvinci